Knop functies:
Volgorde van knopen maakt uit
Links + Midden: helderheid omlaag
Links + Rechts: helderheid omhoog
Rechts + Links: Datum weergeven
Recht + Midden: Tijd aanpassen
Midden + Rechts: Instellingen pagina

De volgende twee instellingen werken alleen tijdens de instellingen pagina:
Midden + Links: ‘s nachts dimmen
Rechts + Links: Seconde lampje laten knipperen

Instellingen indicatie ledjes:
Rood: Seconde knipper lampje aan of uit
Groen: ‘s Nachts dimmen
Geel: Tijd aanpassen lock
Blauw: Combo indicator (voor debugging)
De middelste rij toont de hoeveelheid correctie seconden in binair, Groen is +, Rood is -. 1 keer per dag wordt deze correctie uitgevoerd.

Tijd aanpassen:
Druk op Rechts + Midden, het seconde lampje gaat nu wit knipperen ipv rood. Gebruik de rechter knop om voor de uren, de middelste knop voor de minuten en de rechter knop om de seconden op 0 te zetten.

Correctie seconden aanpassen:
Het klokje kan een afwijking hebben van een aantal seconden per dag. Open eerst de instellingen pagina met Midden + Rechts, daarna kunnen met de linker twee knoppen de correctie seconden worden ingesteld. De middelste rij toont het aantal correctie seconden in binair. De correctie wordt om 23:00 uitgevoerd. Als de ledjes rood zijn dan worden de aantal seconden elke dag ingehouden, zijn ze groen dan worden ze erbij opgeteld.
Een voorbeeld: stel de eerste drie ledjes zijn rood, dan is de correctie -7 seconden en gaat de klok om 23:00 7 seconden terug, dus duurt de minuut na 23:00 7 seconden langer.